Deze standpunten zijn gebaseerd op het lokale verkiezingsprogramma.

Achter de Lange Stallen

De PvdA vindt de ontwikkeling van het gebied ‘Achter de lange stallen’ van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Bredase binnenstad. Wel stellen wij eisen over de omvang van het plan en investeringen om de rest van de binnenstad verder te ontwikkelen. Dit om leegstand tegen te gaan.

[lees verder...]

AOW

Voorkom inkomensdaling bij AOW­ers met een klein aanvullend pensioen. Daarom verhogen willen wij de grens voor individuele bijzondere bijstand verhogen naar 110 procent van de AOW.

[lees verder...]

Arbeidsgehandicapten

Maak met sociale partners (vakbonden en bedrijven) een deltaplan werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Laat zien welke bedrijven het op dit punt goed en niet goed doen.

[lees verder...]

Armoedebeleid

Houd een stevig armoedebeleid overeind met instrumenten als de Bredapas, de bijzondere bijstand en een goed kwijtscheldingsbeleid. Voorkom dat mensen die een klein stapje vooruit zetten er direct weer op achteruit gaan (de armoedeval) door het vervallen van inkomen ondersteunende toeslagen.

[lees verder...]

Asielbeleid

We staan voor een humaan asielbeleid dat we samen met organisaties op dit terrein oppakken. Breda vangt ongedocumenteerden waarvan procedures nog niet zijn afgerond, in ieder geval tijdelijk op.

[lees verder...]

Belastingen

De sterkste schouders horen ook in Breda de zwaarste lasten te dragen. De PvdA houdt bij de lokale lasten rekening met de draagkracht van Bredase inwoners. Het beleid van kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor mensen met de laagste inkomsten/ inkomens willen we dan ook handhaven.

[lees verder...]

Bestuur

De PvdA wil de stad met de inwoners besturen. Dit betekent dat wij bewoners en organisaties vooraf in het besluitvormingsproces betrekken.  Zo benutten we zo veel mogelijk kennis en creativiteit. Ook proberen we tegenstellingen te verbinden.

[lees verder...]

Betaald parkeren

Betaald parkeren in de avond maakt parkeren voor bewoners en hun bezoekers mogelijk. Daarnaast zou overdag parkeren duurder worden als je 's avonds gratis parkeert. Dit zou juist negatief uitpakken voor mensen die vanwege leeftijd of beperking geen gebruik van fiets of OV kunnen maken.

[lees verder...]

Bibliotheken

Zorg dat in alle wijken bibliotheekvoorzieningen bereikbaar blijven. Door afhaalpunten in ontmoetingsruimten of brengservice door vrijwilli­gers bijvoorbeeld. Maak een bibliotheekvestiging in Breda Noord.

[lees verder...]

Breda's museum

Het Breda’s Museum krijgt een volwaardige plek. In de historische stad Breda is erfgoed een belangrijke waarde. Een museum daarvoor is onmisbaar. Dat zoekt uitstraling naar het onderwijs en verbinding met andere instituten. Erfgoed en beeldcultuur kunnen een mooie combinatie zijn.

[lees verder...]

Burgerparticipatie

Wat goed is voor Breda als geheel is niet altijd plezierig voor de wijk waar het oog op is gevallen. Het gemeentebestuur treedt daarom al bij de eerste ideeën over een “stedelijk” project of plan in overleg met de betrokken wijk. Want het gaat niet aan om bewoners met het voldongen feit van een compleet plan te overvallen.

[lees verder...]

Buurtonderneming

Stimuleer buurtondernemingen, waarin buurtbewoners samenwerken en producten en diensten leveren die weer van belang zijn voor de leefbaarheid in buurten. Wees daarom bij de start flexibel in toepassing van regels, zet ondernemerscoaches in en gebruik maatschappelijk vastgoed.

[lees verder...]

Buurtpreventie

De Gemeente zorgt samen met inwoners van Breda voor uitbreiding van Buurtpreventie. Steun mensen waar nodig om dat voor elkaar te krijgen.

[lees verder...]

Pagina 1 van 4