Geen geitenstal Bavel

Geschreven door Rob Sips op 10 juli 2017

PvdA Breda stelde, naar aanleiding van de zorgen van de dorpsraad, op 27 maart raadsvragen aan het college over de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij. De PvdA is tegen nieuwe megastallen, zeker als deze gevestigd worden in de directe omgeving van woongebieden. In de antwoorden op de raadsvragen gaf het college aan: ‘Borging van volksgezondheid is ons belangrijkste kompas bij de afwikkeling van de aanvraag ..’ Op vrijdag 8 juli werd het Bredase college daarbij geholpen door de provincie, die bepaalde dat nieuwe geitenhouderijen niet meer zijn toegestaan. Bavel haalt opgelucht adem!  

 

In Bavel is begin dit jaar veel onrust ontstaan vanwege het voorgenomen plan om een houderij met 2.672 geiten te vestigen op anderhalve kilometer uit het dorp. Bewoners en de dorpsraad maakte zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die een dergelijke megastal met zich mee brengt. Bavel protesteerde massaal tijdens de commissie economie van 26 juni met spandoeken met No Goat Bavel. De PvdA fractie begreep de zorgen van Bavel en stelde 2 maanden eerder al de vragen over de gezondheidsrisico’s.

Uit het recent uitgebrachte rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is op dit moment onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat. Er is dan ook vervolgonderzoek nodig naar de oorzaak van dit risico. Vanuit het voorzorgprincipe heeft de provincie daarom bepaald dat nieuwe geitenhouderijen tot 2020 niet worden toegestaan.

 

Laat een reactie achter