Oproep aan Amphia: Zuiver het afvalwater!

De Partij van de Arbeid roept -  samen met D66, GroenLinks, SP, Elbertse/Groenweg, Trots/OPA en VPB - het college op om met Amphia in gesprek te gaan over een waterzuiveringsinstallatie bij het nieuw te bouwen Amphia ziekenhuis. Wij zouden graag zien dat het afvalwater bij de bron wordt gezuiverd of dat wordt voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Redenen om raadsvragen aan het college te stellen.