Oproep aan Amphia: Zuiver het afvalwater!

De Partij van de Arbeid roept -  samen met D66, GroenLinks, SP, Elbertse/Groenweg, Trots/OPA en VPB - het college op om met Amphia in gesprek te gaan over een waterzuiveringsinstallatie bij het nieuw te bouwen Amphia ziekenhuis. Wij zouden graag zien dat het afvalwater bij de bron wordt gezuiverd of dat wordt voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Redenen om raadsvragen aan het college te stellen.

 

 

Het ABC van de commissie Ruimte

Op de agenda van de commissievergadering Ruimte van 30 september stonden drie voor de toekomst van Breda belangrijke punten: De nieuwbouwplannen van het (A)mphia, het (B)eleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte en behoud van het (C)ultureel erfgoed door verbouwing van de Heilig Hartkerk. Tijdens de behandeling van de agendapunten werd duidelijk dat er een andere wind waait binnen het stadsbestuur; een wind die zich laat karakteriseren als realistisch en doorpakken waar het kan. Deze aanpak leidde tot veel instemmende geluiden in de commissie.