Inburgeringscursus statushouders

Inburgeringscursus statushouders

De inburgeringscursussen voor statushouders worden verzorgd door commerciële partijen. Krijgen de maatschappij en de statushouders waar voor het inburgeringsgeld? Sluit de cursus goed aan bij de behoefte en het kennisniveau van onze nieuwe stadsgenoten? Henk van der Velde en Ruth Giebels ontvingen daarover verontrustende signalen en verwoordden hun zorgen in een brief aan het college. -- op 30 mei is het antwoord van het college toegevoegd (bijlage)

[lees verder...]

OV Breda-Utrecht: PvdA wil aandacht voor vernieuwing

OV Breda-Utrecht: PvdA wil aandacht voor vernieuwing

Het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang zet in op een spoorlijn van Breda naar Utrecht. De PvdA fractie ondersteunt die ambitie vanzelfsprekend, maar stelde in de raadscommissie Ruimte van 12 april: “Wat ons betreft gaat het om goed openbaar vervoer. In het denken daarover moet je willen vernieuwen. Anders kun je op dood spoor belanden.”

[lees verder...]

Ruth Giebels raadslid tot juli

Ruth Giebels raadslid tot juli

Op 3 maart is oudgediende Ruth Giebels geïnstalleerd als raadslid. Ruth zal Sanne Bijlsma vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ruth is zelfstandig ondernemer en was eerder al raadslid voor de PvdA Breda van 2010 tot 2014. Met haar ervaring neemt ze de lopende dossiers van Sanne over en zal zitting hebben in de raadscommissie Maatschappij. 

[lees verder...]