Breda's museum in de knel

De tijdens de takendiscussie door de coalitiepartijen ingediende en aangenomen motie m.b.t. bezuiniging op het Breda's museum zal, alsdus de wethouder, leiden tot sluiting van het Breda's museum. De fractie is niet alleen verbijsterd over de onzorgvuldige besluitvorming, maar vraagt het college bovendien waarom de raad niet eerder geinformeerd is over de problemen met de huisvesting van het museum . Arend Hardorff klom in de pen. Op 22/04 zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

[lees verder...]

Pagina 28 van 28