Trappen tegen jeugdwerkloosheid

Trappen tegen jeugdwerkloosheid

Vrijdag 9 mei, op de “Europadag”, fietstte een wielerploeg van PvdA’ers van Brussel naar Breda om de aandacht te vestigen op de hoge jeugdwerkloosheid in Europa. Het credo van de fietstocht was: 'Niet ouwehoeren, maar fietsen!' Veel jongeren zowel in Noord-Brabant als elders in Europa hebben vooral te kampen met tegenwind wanneer zij op zoek gaan naar een baan. Dus: Op de trappers voor werk voor jongeren!

[lees verder...]

Breda, dit zijn uw wethouders!

Breda, dit zijn uw wethouders!

Het coalitieakkoord 'Ruimte en verbinding' en de vijf wethouders die dat coalitieakkoord gaan uitwerken zijn zojuist gepresenteerd. Na installatie op donderdag 15 mei bestaat het college van Breda naast burgemeester Peter van der Velden uit de wethouders Patrick van Lunteren; Bob Bergkamp; Miriam Haagh; Selçuk Akinci en Bernie van den Berg.

 

[lees verder...]

Coalitieakkoord: Ruimte en verbinding

Coalitieakkoord: Ruimte en verbinding

Een coalitie van 5 partijen, SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97, heeft elkaar gevonden. Een coalitie die ‘Ruimte en Verbinding’ wil in Breda. Ruimte om initiatieven te nemen en verbinding te maken tússen en mét de netwerken die er in de stad zijn. De kracht die in de stad zit, krijgt ruimte om zich te ontplooien. Een andere toon en bestuurstijl, een warmere overheid en een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. Een overheid die ‘ja, mits’ zegt, drempels wegneemt en luistert naar wat de mensen in de stad willen. Dat is waar de coalitie in Breda, die zich op 24 april presenteerde, voor staat.

[lees verder...]